แนะนำอุปกรณ์ การผลิตก้อนเชื้อเห็ดแบบครบวงจร
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

ขั้นตอนการผสมวัตถุดิบ การผลิตเห็ดแบบครบวงจร
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

ขั้นตอนการวัดความชื้น การผลิตเห็ดแบบครบวงจร
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

การบรรจุขี้เลื่อยลงถุงและอัดก้อนขี้เลื่อยเห็ด การผลิตเห็ดแบบครบวงจร
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

จำนวนผู้เข้าชม 6939 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th