1.ใช้วัสดุหาง่าย ราคาถูก เช่น ไม้ไผ่

2.รองพื้นโรงเรือนด้วยทราย เพื่อเก็บความชื้น

3.หลังคามุงจาก หรือแฝก แล้วคลุมทับด้วยสแลนอีก 1 ชั้น

4.ดึงจุกสำลี ถอดคอขวด และพับปากถุงไว้ในลักษณะเดิม

5.ปิดประตูด้วยกระสอบป่าน หรือแผ่นยาง

ที่มา : ยุทธการ หาดสร้อย (2557)

*มีรายงานว่าหากเห็ดนางรมฮังการี่ได้รับอากาศเย็นก่อนเปิดดอกจะให้ผลผลิตดี
*ช่วงอากาศร้อนและความชื้นต่ำเพาะเห็ดนางรมหรือเป๋าฮื้อดีกว่าเพาะเห็ดนางฟ้า

โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม 5281 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th