แนะนำอุปกรณ์ การผลิตก้อนเชื้อเห็ดแบบครบวงจร
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

ขั้นตอนการผสมวัตถุดิบ การผลิตเห็ดแบบครบวงจร
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

ขั้นตอนการวัดความชื้น การผลิตเห็ดแบบครบวงจร
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

การบรรจุขี้เลื่อยลงถุงและอัดก้อนขี้เลื่อยเห็ด การผลิตเห็ดแบบครบวงจร
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

การนึ่งฆ่าเชื้อก้อนขี้เลื่อย การผลิตเห็ดแบบครบวงจร
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

การหยอดเชื้อเห็ด การผลิตเห็ดแบบครบวงจร
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

การเตรียมพื้นที่ในการบ่มก้อนเชื้อ การผลิตเห็ดแบบครบวงจร
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

การเปิดดอก การผลิตเห็ดแบบครบวงจร
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

การเก็บผลผลิต การผลิตเห็ดแบบครบวงจร
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

การดูแลเห็ด การผลิตเห็ดแบบครบวงจร
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

จำนวนผู้เข้าชม 5278 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th