3 วิธีคงความเขียว

         3 วิธีคงความเขียว ดังนี้

          1. ที่มืด ห่อกระดาษ

ขอขอบคุณภาพจาก JO-WORKMAN

          2. ลดออกซิเจน ใส่ถุงหรือใช้พลาสติกยืด

          3. เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ /ตู้เย็น

ขอขอบคุณภาพจาก Kapook.com

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา เพ่งผล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม 244 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th