เทคนิคคงความสดของผักและผลไม้
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล

การเก็บรักษาบรอคโคลี่
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล

วิธีการเก็บรักษาฟักทอง
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล

วิธีการเก็บรักษามะนาว
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล

จำนวนผู้เข้าชม 194 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th