การล้างผัก

          การล้างผักต้องแช่ผักในน้ำเย็น ไม่ให้มีน้ำแข็งเป็นก้อน ประมาณ 3-5 นาที หากนานมากกว่าอาจทำให้เนื้อเยื่อพืชได้รับความเสียหายจากอาการสะท้านหนาว ที่เรียกว่า Chilling Injury ซึ่งมักเกิดกับพืชในเขตร้อนอย่างประเทศไทย

ขอขอบคุณภาพจาก กรมอนามัย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา เพ่งผล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม 246 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th