เทคนิคคงความสดของผักและผลไม้
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล

การเก็บรักษาบรอคโคลี่
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล

วิธีการเก็บรักษาฟักทอง
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล

วิธีการเก็บรักษามะนาว
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล

วิธีการเก็บรักษาหอมหัวใหญ่
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล

วิธีการเก็บรักษาพริกอ่อน
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล

วิธีการเก็บรักษาโหระพา
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล

วิธีการเก็บรักษากล้วย
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล

วิธีการเก็บรักษาแตงโม
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล

วิธีการเก็บรักษาดอกหอม
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล

วิธีการเก็บรักษาผักบุ่ง
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล

วิธีการเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวัน
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล

จำนวนผู้เข้าชม 243 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th