การตอนกิ่ง
โดย คุณสุพจน์ โคมณี
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ

การถอนผัก
โดย คุณจักรกฤษณ์ โคมณี
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ

การทำแคร่ปลูกผัก
โดย คุณจักรกฤษณ์ โคมณี
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ

การเพาะเมล็ดผักสลัด
โดย คุณจักรกฤษณ์ โคมณี
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ

การย้ายกล้าลงถาดหลุม
โดย คุณจักรกฤษณ์ โคมณี
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ

การผลิตปุ๋ยสูตรวิศวกรรมแม่โจ้ 1
โดย คุณจักรกฤษณ์ โคมณี
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ

ใช้ชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชา สู้โควิด-19
โดย PPTV Online

ยึดศาสตร์พระราชาไม่ได้รับผลกระทบโควิด 19 ที่ระบาดทั่วโลก
โดย สยามรัฐ
สภากาชาดหนุนปลูกผักกินเอง ตามศาสตร์พระราชาป้องภัยโควิด-19
โดย บ้านเมือง
รัฐ-เอกชน-ชุมชน ร่วมน้อมนำศาสตร์พระราชา พาไทยรอดภัยแล้ง
โดย The Report
การพัฒนานักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการในศูนย์การเรียนรู้ฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คุณสุพจน์ โคมณี อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
วันที่ 3 มกราคม 2563
การพัฒนานักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการในศูนย์การเรียนรู้ฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คุณสุพจน์ โคมณี อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
วันที่ 4 มกราคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 178 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th